Характеристики міста, що навчається

Основні характеристики являють собою рамковий документ, в якому представлені ключові риси міст, що навчаються, та пропонується контрольний перелік дій щодо активізації та оцінці їх прогресу. Важливість цього документу полягає у розумінні того факту, що побудова міста, що навчається, є неперервним процесом, і не існує тієї межі, досягнувши якої місто отримало б бажаний статус. При цьому, існують об’єктивні ознаки міста, що навчається, і вони стосуються більше того, що місто робить на цьому шляху, а не того, яким воно є. Запровадження концепції міста, що навчається, передбачає оперативний і прагматичний підхід до організації освіти упродовж життя на рівні громади міста. І це не абстрактна теорія, адже, за умови, наявності політичної волі у влади міста і бажання побудувати місто, що навчається, їй необхідні чіткий і доступний інструментарій для визначення прогресу на цьому шляху. Саме таким інструментарієм і є Основні характеристики (the Key Features of Learning Cities).

Таким чином, Основні характеристики необхідні для втілення політичних і теоретичних заяв в конкретні стратегії і підходи; виміру прогресу протягом часу; оцінки віддачі від використовуваних стратегій.

Використання Основний характеристик дозволить:

– сприяти розвитку навчання упродовж усього життя в містах-членах Мережі і на основі співробітництва між ними;

– визначати з відповідною часткою точності, яких результатів досягли спільноти по всьому світу в організації навчання упродовж усього життя;

– сприяти міжнародному порівняльному аналізу, обміну досвідом та взаємному навчанню міст-членів Мережі.

Виваженість розроблених характеристик забезпечена наступними документами:

– «Індекс людського розвитку» та пов’язані з ним показники, розроблені ПРООН (2007 р.);

– Переглянуті офіційні параметри для контролю за досягненням цілей в області розвитку, сформульованих в Декларації тисячоліття: цілі, завдання та цільові показники (ООН, 2008 р.);

– «Методологія оцінки знань: змінні і кластери», Всесвітній банк (2012 р.);

– «Індекс кращого життя», ОЕСР (2012 р.);

– «Майбутнє, якого ми хочемо» – доповідь Конференції Ріо + 20 (ООН, 2012 р);

– «Нове глобальне партнерство: викорінення злиднів і трансформація економіки за рахунок сталого розвитку» (ООН, 2013);

– «Порядок денний в галузі сталого розвитку на період після 2015 р .: мети, завдання і показники» (Центр міжнародних управлінських інновацій і Корейський інститут розвитку, 2012 р.).

Важливими вбачаються і критерії, що були покладені в основу розробки Основних характеристик, а саме:

– бути амбітними, але досяжними;

– мати суттєве значення;

– відповідати своєму призначенню;

– бути чіткими і зрозумілими;

– піддаватися вимірюванню;

– бути надійними і достовірними.