Конференція в Мехіко

Друга Міжнародній конференції з питань міст, що навчаються, яка проходила у вересні 2015 року в Мехіко Сіті, перелік напрямків діяльності був доповнений наступними:

  1. Забезпечити, щоб розвиток освіти і навчання упродовж усього життя сприяв формуванню почуття глобальної солідарної відповідальності, а також відповідальності кожної окремої людини і суспільства. Це передбачає заохочення участі громадян у зміцненні соціальної згуртованості в рамках практичних заходів, спрямованих на підвищення безпеки своїх громад, їх життєздатності і відкритості для всіх без винятку. Це передбачає також більш активну громадянську позицію, розширення прав і можливостей громадян брати участь в ухваленні рішень і забезпеченні звітності зацікавлених сторін за виконання покладених на них зобов’язань і вжиті заходи.
  2. Впроваджувати стратегії навчання впродовж усього життя, що заохочують екологічно відповідальне управління шляхом стимулювання громадян до дбайливого поводження з природою, до участі в зусиллях по боротьбі зі зміною клімату і до переходу на стійкі моделі виробництва і споживання.
  3. Пропонувати інноваційні, різноманітні і гнучкі можливості для освіти і навчання упродовж усього життя, які розширюють пізнання громадян і розуміння ними питань, що стосуються здоров’я, надаючи тим самим можливість краще контролювати стан власного здоров’я і формуючи поведінкові установки, спрямовані на прояв турботи про інших людей і надання їм підтримки. Крім того, слід забезпечити наявність інфраструктури та екологічних умов, які позитивно впливали б на здоров’я і благополуччя громадян.
  4. Забезпечити належний доступ громадян до комунальних послуг в сфері водопостачання, санітарії та енергопостачання, оскільки вони є умовою, необхідною для отримання освіти і навчання упродовж усього життя.
  5. Надати всім громадянам право користуватися результатами і бути рушійною силою сталого, що охоплює всі верстви суспільства, економічного зростання шляхом створення для них доступних і прийнятних за ціною можливостей отримання освіти та навчання упродовж усього життя. Це має передбачати ефективне використання ІКТ та інших сучасних технологій навчання, спрямованих на розвиток знань і навичок, формування світоглядних підходів і поведінкових установок, необхідних для отримання громадянами продуктивної і такої, що приносить радість, роботи та повноцінної участі в житті суспільства.
  6. Залучати всіх громадян, особливо вразливі групи населення, в тому числі корінні народи, жінок, людей з інвалідністю, біженців та переміщених осіб, до здійснення ініціатив, що стосуються створення міст, що навчаються, та приділяти цим групам в рамках зазначених ініціатив першочергової уваги. Сприяти участі в соціальному, економічному та політичному житті суспільства всіх громадян, незалежно від їх віку, сексуальної орієнтації, матеріального добробуту, культурних цінностей, релігійних переконань або етнічного походження, створюючи можливості для навчання грамоті і базовим навичкам, які необхідні їм для захисту своїх прав.
  7. Залучати до цієї роботи різні сектори, включаючи охорону здоров’я, освіту, мистецтво та культуру, спорт і дозвілля, транспорт, соціальне забезпечення, міське планування, туризм і житловий сектор, і зміцнювати партнерські зв’язки між державними структурами, приватним сектором і громадянським суспільством.
  8. Залучати молодь в якості активної і значущою зацікавленої сторони до процес побудови міст, що навчаються.
  9. Сповідувати на словах і на ділі основоположні етичні цінності, зокрема шанобливе ставлення до людей і природи, і заохочувати права людини громадян, мігрантів, біженців і жителів сусідніх міст.
  10. Зробити культуру і мистецтво важливими компонентами міст, що навчаються, і гарантувати залучення до них всіх жителів і гостей міста.